1. Podmiotem który świadczy obsługę płatności online dla wteklocki.pl jest Autopay S.A.
2. Dostępne formy płatności oraz obsługiwane banki i karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający

dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
4. Czas realizacji za zamówienie opłacane kartą liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.
5. Jeśli z jakiegoś powodu płatność automatyczna nie zadziałała to można wykonać tradycyjny przelew.

PŁATNOŚĆ PRZELEWEM:

MadeDesign Robert Bury
50-539 Wrocław

Temat: Imię i nazwisko + nr zamówienia
Konto bankowe: 18 1050 1575 1000 0092 7055 5783